top of page

INFO

Har du lyst til at være en del af Rødekro's aktive brandværn.
Så kontakt en fra bestyrelsen for at høre mere om hvordan.

Vi mødes typisk tirsdage fra kl 19 - 21 hvor der foregår diverse øvelser, medlemsmøder osv.

Vi søger nye medlemmer med og uden funktionsuddannelse.
Det vigtigste er at du er villig til at tage uddannelsen hvis du ikke har den, og ellers være en aktiv del af det lokale brandværn i Rødekro.

UDDANNELSE

Uddannelsen til brandmand er delt op i 3 enheder:
_________________________________________

Grundkursus i førstehjælp
Er fordelt på i alt 12 timer og der er ingen adgangskrav.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

For mere info omkring kurset, tryk her.
_________________________________________

Grunduddannelse - Indsats
Er fordelt på 74 timer og grundkursus i førstehjælp skal være bestået.

Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand de
grundlæggende færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at fungere
som hjælper på et slukningstog i redningsberedskabet.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

For mere info omkring kurset, tryk her.
_________________________________________

Funktionsuddannelse - Indsats
Er fordelt på 148 timer og Grunduddannelse Indsats skal være bestået.

Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand den nødvendige
viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på
et slukningstog i redningberedskabet.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve.

For mere info omkring kurset, tryk her.

bottom of page