top of page

FØRSTEHJÆLP GRUNDKURSUS

Formål :
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i førstehjælp, således at de er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over.

Mål :
Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager

Kunne anvende :
- førstehjælpens 4 hovedpunkter
- trinvis førstehjælp til en bevidstløs
- førstehjælpen til en sprøjtende blødning
- førstehjælpen til shock

Have forståelse af :
- håndgreb til nødflytning
- årsager til standset eller nedsat vejrtrækning
- årsager til shock
- psykisk førstehjælp


Have kendskab til :
  - luftvejenes anatomi
  - blodkredsløbets opbygning
  - placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen
  - ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller shock

Samt være orienteret om :
  - pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed
  - pludselig sygdom som årsag til shock    Indhold:
Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Trinvis førstehjælp til bevidstløse.
Den livsvigtige ilttransport.
Nedsat eller standset vejrtrækning.
Udvendig hjertemassage.
Årsager til shock.
Shockforebyggelse.
Trykforbinding
Alarmeringsprocedurer.
El-ulykker.
Temperaturpåvirkninger
Pludselige sygdomme.
Psykisk førstehjælp
Situationsøvelser.
Praktiske øvelser.
Skriftlig opgave.


Tid:
12 timer.

 

bottom of page